خواندنی
پنج شنبه7 مرداد 1400     Thursday, July 29, 2021

راه حل : استقلال کشمیر

کشمیر ، استخوانی است که استعمار بریتانیا در شبه قارهی هند ، به جای گذارده است و دو حکومت هندوستان و پاکستان را ، سه بار به جنگ کشیده است و شاید در آستانهی جنگ دیگری باشند .

هدف گرفتن جده : دگرگون شدن موازنه‌ی جنگ به سود یمن

کمیته های مردمی یمن و ارتش این کشور با هدف قرار دادن « جده » پایتخت عربستان سعودی ، افزون بر ایجاد ترس در دل انساننمایان سعودی ، موازنهی جنگ را به سود خود برهم زدند .

مراحل پنجگانه جنگ تحمیلی ( دفاع مقدس )

حکومت عراق ، در رویای به دست آوردن یک پیروزی برقآسا ، روز سی و یکم شهریور ماه 1359 خورشیدی ، با دوازده لشگر زرهی ، مکانیزه و پیاده ، همراه با تجهیزات فراوان ، ایران را مورد تجاوز نظامی قرار داد .7

اشغال افغانستان برای برافکندن طالبان

التماس برای اجازهی خروج از طالبان ؟!

سوم شهریور ، روز یورش اهریمنان به ایران

روز اول سپتامبر 1939نهم شهریور ماه 1318)، به دنبال اعلان جنگ دولتهای بریتانیا و فرانسه به آلمان، نبرد دوم جهانی آغاز شد
دولت ایران بدون درنگ، با صدور بیانیه رسمی، اعلام داشت که در این کارزار، بیطرف

خواندنی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه خواندنی می باشد.